به اطلاع دانشجویان رشته کامپیوتر می رساند جهت تهیه شیوه نامه داکیومنت پروژه پایانی می توانند نمونه فایل را از لینک زیر دریافت نمایند.

دریافت
عنوان: نمونه داکیومنت پروؤه پایانی
حجم: 4.37 مگابایت
توضیحات: نمونه داکیومنت پروؤه پایانی