S I S F S

سایت رسمی سعید میرزابگیان

۶ مطلب با موضوع «تمرینات سی شارپ» ثبت شده است

جستجوی خطی و جستجوی دودویی به زبان سی شارپ

            Console.WriteLine("Hi,Please enter the number of array elements:");
            int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            int[] Array = new int[n];
            Console.WriteLine("-----------------------");
            for (int z = 0; z < Array.Length; z++)
            {
                Array[z] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            }
            int temp;
            for (int p = 0; p <= Array.Length - 2; p++)
            {
                for (int i = 0; i <= Array.Length - 2; i++)
                {
                    if (Array[i] > Array[i + 1])
                    {
                        temp = Array[i + 1];
                        Array[i + 1] = Array[i];
                        Array[i] = temp;
                    }
                }
            }
            Console.WriteLine("The Sorted array :");
            foreach (int aa in Array) Console.WriteLine(aa + " "); //writting array
            Console.WriteLine("-----------------------");

ادامه مطلب...
۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

مرتب سازی درجی به زبان سی شارپ

 //--------------دریافت تعداد عنصر آرایه و پر کردن آن
            Console.WriteLine("Hi,Please enter the number of array elements:");
            int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            int[] Array = new int[n];
            Console.WriteLine("-----------------------");

            for (int z = 0; z < Array.Length; z++)
            {
                Array[z] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            }

ادامه مطلب...
۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

مرتب سازی انتخابی به زبان سی شارپ

//--------------دریافت تعداد عنصر آرایه و پر کردن آن
            Console.WriteLine("Hi,Please enter the number of array elements:");
            int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            int[] Array = new int[n];
            Console.WriteLine("-----------------------");

            for (int z = 0; z < Array.Length; z++)
            {
                Array[z] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

ادامه مطلب...
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

تعریف آرایه، تعیین طول آرایه در زمان اجرا، پر کردن آرایه و مرتب سازی حبابی به زبان سی شارپ

         سطح : مبتدی

           Console.Clear();
            Console.WriteLine("In The Name OF God.");
            Console.WriteLine("Exercise C#.");
            Console.WriteLine("Programmer : Saeed Mirzabagian.");
            Console.WriteLine("Email : S.Mirzabagian@Yhaoo.Com");
            Console.WriteLine("WebSite : Www.SISFS.Blog.Ir");
            Console.WriteLine("-------------------------------------------------------");

   //------------تعیین تعداد عناصر آرایه-------------

ادامه مطلب...
موافقین ۱ مخالفین ۰

کد تشخیص حروف صدادار انگلیسی به زبان سی شارپ

سطح : مبتدی.

سوال :

تکه کدی به زبان سی شارپ بنویسید که کلیدی را از ورودی دریافت نماید و تشخیص بدهد که آیا جز حروف صدا دار انگلیسی میباشد یا خیر؟

اگر بود کلمه Yes چاپ شود، در غیر این صورت کلمه NO.

حل :

حروف صدا دار کدامند؟

حروف صدا دار عبارتند از o – u – a – I – e   برای اینکه در خاطر ما بمانند می توان آنرا بصورت سر آدم تجسم کرد . که دور سر o،  دهان u ،بینی i ، دو تا گوش e و a .

ادامه مطلب...
موافقین ۰ مخالفین ۰

کد سی شارپ محاسبه انرژی جنبشی

سطح : مبتدی.

صورت سوال :

برنامه ای به زبان سی شارپ بنویسید که وزن و سرعت یک جسم در حال حرکت را دریافت نموده و انرژی جنبشی آن شی متحرک را محاسبه و چاپ نماید ؟

حل :

تعریف

انرژی جنبشی یکی از صورتهای انرژی است که جسم بخاطر حرکت دارا می باشد. انرژی جنبشی یک جسم با جرم جسم و مجذور سرعت رابطه مستقیم دارد.

فرمول

انرژی جنبشی یک جسم در حال حرکت با جرم آن جسم و مجذور سرعتش متناسب است. انرژی جنبشی برابر است با حاصل ضرب نصف جرم در مجذور سرعت آن جسم. اگر جرم جسم را با m و سرعت آن را با v نشان دهیم، در این صورت انرژی جنبشی که با K نمایش داده می‌شود، به صورت زیر است:

KineticEnergy

ادامه مطلب...
۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰