S I S F S

سایت رسمی سعید میرزابگیان

۲ مطلب با موضوع «شعر» ثبت شده است

مناجات کامپیوتری

مناجات کامپیوتری  بار الهاHelp me

ای خداhard دلم را فرمت مکن folderمن خالی از برکت مکن

jumper قلبم را ON مکن file اشکم را خدایا  Run مکن

سیستم شادی را بیاSet کنیم سیستم اندوه را Reset کنیم

نام تو passwordدرهای بهشت آدرس.www راه وبیراه سرنوشت

ای خدا از بهر ما ایمن فرست بهر دلهای پر آتشFan فرست

تا نیفتد باک بر اندیشه مان تا که ویروسی نگردد ریشه مان

ای خدا حرف دلم را با کی زنم helpمیخواهم که F1 میزنم

موافقین ۰ مخالفین ۰

شعری از سهراب

هرکجا هستم باشم

آسمان مال من است

پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است.

چه اهمیت دارد

گاه اگر می رویند

قارچ های غربت؟

زندگی رسم خوشایندی است

زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ

پرشی دارد اندازه عشق.

زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود.

موافقین ۰ مخالفین ۰