مختص اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت می باشد.

نکته : باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه شود.

مهم : نیازی به ثبت سیستمی توسط دفاتر اسناد رسمی نیست، بلکه امضاء سر دفتر و مهر برجسته دفتر اسنادرسمی + زدن شماره و تاریخ آن کفایت می کند.


دریافت
حجم: 233 کیلوبایت