گاهی اوقات بعد از نصب  Internet Information Service) IIS) برای مشاهده فایلهای Asp.net و  Asp مرورگر همچین خطایی به شرح زیر می دهد :

 : HTTP Error 404.3 – Not Found The page you are requesting cannot be served because of the extension configuration. If the page is a script, add a handler. If the file should be downloaded, add a MIME map.

 که برای برطرف کردن این خطا باید مراحل زیر انجام شود:
ابتدا به مسیر :
 Control Panel > Programs > Turn Windows features on or off رفته
و سپس CheckBox مربوط به Internet Information Services یا همون IIS رو کلیک کنین و با کلیک کردن روی مربع کناری از لیست بازشو زیر Word Wide Web Services رو باز کنین و باز هم لیست جدید باید Application Development Features رو باز کنین و گزینه ASP.NET و ASP رو تیک بزنین.