نسخه 0 :

این نسخه در اواخر  مرداد ماه 1392 بروی سایت قرار گرفت.

نسخه 1.0 :

این نسخه شامل تغییرات محدودی نسبت به نسخه اولیه است، تنها مشکلات آن تا حدودی برطرف شده است.

نسخه 2.0 :

این نسخه در اوایل مرداد ماه 1393 بروی سایت قرار گرفت. در این نسخه فونت جدید و بهینه شده یکان روی سایت قرار گرفت. برخی مشکلات گرافیکی نیز حل شده است، همچنین آدرس سایت به Www.admin123.ir نیز تغییر کرد.